เครื่องร่อนปุ๋ย

เครื่องร่อนปุ๋ย แยกเม็ดปุ๋ยมีแบบไหนบ้างที่ได้รับความนิยม

ปุ๋ย สิ่งสำคัญที่ทำให้ผลผลิตเจริญเติบโต งอกงาม ได้ผลผลิตจำนวนมากในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ปุ๋ย จึงมีความจำเป็นอย่างมากในภาคการเกษตร ประเทศไทยของเรา สินค้าเกษตร เป็นที่ต้องการของตลาดโลก เมื่อสินค้าเกษตรขายดี ปุ๋ย ก็ขายดีตามไปด้วย อุตสาหกรรมปุ๋ยจะต้องให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยเฉพาะกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ ที่ต้องอาศัยเครื่องร่อนปุ๋ยหรือเครื่องแยกปุ๋ยเข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ปุ๋ยคุณภาพดี

ในกระบวนการผลิตปุ๋ย จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย อาทิเช่น ฟอสเฟต คอปเปอร์ซัลเฟต ยูเรีย ฯลฯ เพื่อให้วัตถุดิบเหล่านี้มีขนาดเท่ากัน ต้องอาศัยกระบวนการเตรียมวัสดุดิบที่มีคุณภาพ เช่น การร่อน การกรอง การคัดแยก เป็นต้น เมื่อได้ขนาดของปุ๋ยเท่ากันหรือขนาดที่ละเอียดเท่ากัน ช่วยให้เนื้อปุ๋ยเกาะตัวกันดีขึ้น มีความสม่ำเสมอในกระบวนการอัดแท่งหรืออัดเม็ด ได้สารอาหารครบถ้วนและการย่อยสลายที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ผลิตจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดแยก หรือร่อนกรองวัตถุดิบต่างๆ ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเช่น เครื่องร่อนปุ๋ย เครื่องแยกเม็ดปุ๋ยนั่นเอง

เครื่องร่อนปุ๋ย คัดแยกกปุ๋ยมีประโยชน์อย่างไร

  • ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้สารอาหารครบถ้วน
  • ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
  • ช่วยลดระยะเวลาในการผลิต
  • ประหยัดต้นทุนในการจ้างแรงงาน

เครื่องร่อนปุ๋ย คัดแยกปุ๋ยแบบไหนได้รับความนิยม

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น

ช่วยคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรองและแยกขนาดวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย เหมาะกับอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการแยกขนาด มีความแม่นยำ ประหยัดและคุ้มค่า โดยมีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ 18-84 นิ้ว ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ มีประสิทธิภาพทำงานด้วยระบบสั่นแบบชั้นกรองคู่ เครื่องร่อนกรองที่ช่วยกำจัดฝุ่นหรือสิ่งเจอปนต่างๆ ที่มากับวัตถุดิบพร้อมมีคุณสมบัติในการคัดแยกขนาดได้อย่างแม่นยำ ทำงานด้วยระบบปิดสนิทป้องกันการฟุ้งกระจายและป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต

การสั่งซื้อและติดตั้งเครื่องร่อนปุ๋ย แยกเม็ดปุ๋ย เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ เลือกแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ ผู้นำด้านการผลิตเครื่องกรอง เครื่องแยก เครื่องร่อน ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 บริการออกแบบติดตั้งโดยวิศวกรมืออาชีพ มีความชำนาญและมีประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาที่ดี ทั้งก่อนและหลังการขาย มีการรับประกันนาน ทำให้มั่นใจในคุณภาพการใช้งานระยะยาว

เห็นไหมว่าเครื่องร่อนปุ๋ย เครื่องแยกเม็ดปุ๋ยมีความสำคัญมากแค่ไหน ทำไมอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยควรติดตั้งเครื่องร่อน เครื่องคัดแยก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ส่งต่อให้เกษตรกรได้นำไปใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันความต้องการปุ๋ยก็มีมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีกำไรมากขึ้นเช่นเดียวกัน