อุปกรณ์สำคัญในการเรียนออนไลน์

อุปกรณ์สำคัญในการเรียนออนไลน์

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ส่งผลทำให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้เป็นปกติ จึงทำให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้นมาในยุคนี้ และแน่นอนว่าในการเรียนออนไลน์นั้นทั้งตัวนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองแล้วนั้นก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่นั่งเรียนออนไลน์ภายในบ้านและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเรียนออนไลน์ โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในการเรียนออนไลน์ว่ามีอะไรกันบ้าง

อุปกรณ์ที่สำคัญในการเรียนออนไลน์

 อุปกรณ์ที่สำคัญในการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและนักศึกษานั้นมีดังต่อไปนี้

  • อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์อย่างแรกที่สำคัญมาก ๆ หากไม่มีสิ่งนี้เราก็จะไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ อุปกรณ์ที่ว่านั่นคือสื่อที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ อันได้แก่คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค แท็บเลต เป็นต้น ซึ่งหากบ้านไหนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุคก็สามารถใช้แท็บเลตหรือ iPad ในการเรียนออนไลน์ได้เช่นกัน โดยในปัจจุบันนี้ iPad มีราคาที่ไม่ได้แพงมาก อีกทั้งยังมีโปรสำหรับนักเรียนนักศึกษาอีกด้วยอย่างเช่น iPad Gen 9 เป็น iPad ที่มีขนาดกำลังดีและราคาไม่แพงมาก ซึ่งตัว iPad Gen 9 นี้มาพร้อมกับ ios 15 และมีขนาด 10.2 นิ้ว โดยราคาเริ่มเพียง 11,400 บาทเท่านั้นเรียกได้ว่านักเรียน นักศึกษา สามารถหาซื้อ iPad Gen 9 มาใช้ในการเรียนออนไลน์ได้เลย
  • อุปกรณ์อันต่อมาที่จำเป็นสำหรับการเรียนออนไลน์นั่นคือ Router Wireless เมื่อเรามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนอย่างคอมพิวเตอร์หรือ iPad แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนั่นคือสัญญาณอินเตอร์เนต และหากจะได้สัญญาณอินเตอร์เนตที่ดีนั้นเราเตอร์เองก็เป็นตัวสำคัญที่ช่วยเพิ่มในการปล่อยสัญญาณอินเตอร์เนตในการเรียนออนไลน์เป็นอย่างดี
  • อุปกรณ์อย่างต่อมาที่จำเป็นนั่นคือบรรดาเครื่องเขียน และสมุดที่ใช้จดบันทึกรวมไปถึงหนังสือที่ใช้ในการเรียน ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ แต่เราก็ต้องจดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เราเรียนลงไป เพื่อจะได้กลับมาทบทวนและทำความเข้าใจในบทเรียนที่เรียนไปนั่นเอง

นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ได้กล่าวไปก็ยังมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกมากมายที่จำเป็นในการเรียนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ หรือเก้าอี้ที่ใช้นั่งเรียนออนไลน์ก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญทั้งสิ้น หากเรานั่งโต๊ะหรือเก้าอี้ไม่ดีในการเรียนนาน ๆ อาจทำให้ปวดเมื่อยตัวได้ ดังนั้นในการเรียนออนไลน์ทั้งตัวผู้ปกครองและตัวผู้เรียนเองก็ต้องช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นที่จำเป็นในการเรียนออนไลน์ให้พร้อมต่อการเรียนด้วยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.